Private Wetterstation Cottbus-Skadow
51°48'22'' N, 14°21'05'' E, Höhe ü.NN: 68,7 m

Klimaet i Cottbus

Klima er ofte definert som "gjennomsnittsvær", eller strengere, som en statistisk beskrivelse av gjennomsnitt og variabilitet for relevante parametre på et sted over en tidsperiode som vanligvis er 30 år. Parametrene er variabler som lufttemperatur, nedbør, atmosfærisk trykk og vind.

Når man vil sammenligne dagens klimatologiske trender med fortiden eller med det man regner som normalt, er det nødvendig å definere referansepunkter. Dagens klimanormaler er basert på klimadater fra 1991 til 2020. 

Det finnes flere klimaklassifikasjoner som er basert på plantevekst. Den mest kjente klassifikasjonen er den som ble utviklet av Wladimir Köppen. Han oppdaget at vegetasjonen i et område forholder seg stort sett til to hovedkriterier - nedbørmengder og temperaturforholdene. Han skapet et system som kombinerte årlige og månedlige normaler av temperatur og nedbør i samsvar med fordelingen av vegetasjonen på jorden.


Ifølge denne klimaklassifikasjonen ligger Cottbus i Cfb-klimasonen. Klimaet betegnes også som varmtemperert (regn)klima. Den naturlige vegetasjonen i denne klimasonen er bøkeskog. Det fins dette klimaet i Vest- og Sentral-Europa, langs Canadas vestkyst og i New-Zealand.

Diagrammet nedenfor viser de klimatiske forholdene i Cottbus basert på denne klassifikasjonen:Mer informasjon finner du her: Köppens klimaklassifikasjon

 
Besucherzaehler