Private Wetterstation Cottbus-Skadow
51°48'22'' N, 14°21'05'' E, Höhe ü.NN: 68,7 m

Sensor for måling av temperatur

Stang med sensorer for vindmåling

 

Værstasjonen

I. Område

Den privatdrevne værstasjonen befinner seg i Skadow, en bydel av Cottbus. Stedet ligger omtrent åtte kilometer nord for byens sentrum i den norlige utkanten av Cottbus. Det bor rundt 600 mennesker i Skadow og området av målestasjonen er preget av tomter med eneboliger.

II. Meteorologiske parametere

Regelmessige målinger begynte på 01.04.2005, og systemet som blir brukt er Davis Vantage Pro2. Det overvåkes de følgende meteorologiske parametrene:
- lufttemperatur to meter over bakken
- relativ fuktighet to meter over bakken
- lufttemperatur fem centimeter over bakken
- vindhastigket og vindretning sju meter over bakken
- atmosfærisk trykk på stasjonens høyde over havet
- nedbørmengde (manuell måling med Hellmann-måleren)


III. Anmerkninger

Så vidt mulig blir målingene utført etter standarden som er anbefalt av den tyske værvarslingstjenesten (DWD). Det var dessverre ikke mulig å realisere den krevete avstanden mellom målestasjonen og vegetasjonen i omgivelsen. Men likevel skulle det ikke ha stor virkning på målingresultatene. Med hensyn til vindmåling må vurderes det anderledes fordi sensoren ikke kunne plasseres i ti meters høyde over bakken, men bare i sju meters høyde. På grunn av den store forskjellen mellom målingshøyde og standardhøyde er resultatene av vindmåling ikke lenger representative.

 
Besucherzaehler