Private Wetterstation Cottbus-Skadow
51°48'22'' N, 14°21'05'' E, Höhe ü.NN: 68,7 m
Forklaring

Forkortelser:

 
  beskrivelse beregningmetode
     
Tmax = høyeste lufttemperatur beregning ut fra alle enkeltverdier1
Tm = gjennomsnittstemperatur beregning ut fra alle enkeltverdier
Tmin = laveste lufttemperatur beregning ut fra alle enkeltverdier
Emin = laveste temperatür 5 cm over bakken manuell beregning ut fra timeverdiene
RH = gjennomsnittig relativ luftfuktighet manuell beregning ut fra SYNOP-verdiene2
PPP = gjennemsnittig lufttrykk i havnivå manuell beregning ut fra SYNOP-verdiene
WW = vær uttrykket med SYNOP-koden3 kontinuerlig observasjon
RR = nedbørmengde manuell måling kl.7 og kl.19 CET
SH = snødybde manuell måling kl. 7 CET
Vmax = høyeste vindhastighet beregning ut fra enkeltverdier
Vdir = dominerende vindretning beregning ut fra enkeltverdier
Data = tilgjengelige dataposter4 manuell beregning ut fra timeverdiene
     
  Ytterlige forkortelser  
     
RR24h = maximal nedbørmengde på 24 timer  
SHmax = maximal snødybde  
pmax = høyest lufttrykk i havnivå  
pmin = lavest lufttrykk i havnivå  
Vmax = gjennomsnitt av Vmax  


1Hvis systemet fungerer uten problemer, får det inn en post hver 10 sekunder, det vil si 8.640 poster per dag.
2SYNOP-timene er kl.1, kl.4, kl.7, kl.10, kl.13, kl.16, kl.19 og kl.22 CET. 

3SYNOP-koden:
0 = Skyene dekker til enhver tid mindre enn halvparten av himmelen
1 = Skyene dekker en del av tiden mindre enn halvparten av himmelen, en del
       av tiden mer enn halvparten av himmelen
2 = skyene dekker til enhver tid mer enn halvparten av himmelen
3 = sandstorm, støvstorm eller snøstorm
4 = tåke
5 = duskregn
6 = regn
7 = snøfall eller sludd
8 = byge(r)
9 = tordenvær med eller uten nedbør

Hvis det er flere værfenomener på en dag, angis fenomenet med det høyeste kodetallet.

4 Prosentandel poster systemet lagrer per dag sammenlignet med det høyste antallet som er mulig.
 
 
Spesielle uttrykk som brukes i sammenheng med klimaet:

 
  Definisjon Betegnelse
NT Tmax over eller lik 30.0°C tropedag
NS Tmax over eller lik 25.0°C sommerdag
NE Tmax mindre enn 0.0°C isdag
NF Tmin mindre enn 0.0°C frostdag
NBFT Emin mindre enn 0.0°C  
NSCH dag med snø, snøhøyde mindst 1cm kl 7.00 CET


 
Besucherzaehler